گیاه شناسی

دمنوش چای ترش

دمنوش های گیاهیدمنوش یا همان چای گیاهی می تواند خاصیت های درمانی بسیاری داشته باشد و می توان از قسمت های مختلف آن ها از جمله: گل، برگ، زیشه و ساقه آن ها استفاده کرد.دمنوش های گیاهی انواع بسیار مختلفی دارند که بسته به محل رشد آن ها و مواد تشکیل دهنده ی آن ها، تأثیرات مختلفی را بر روی بدن خواهند ادامه